Shiba är en hundras från Japan. Den räknas till de asiatiska spetshundarna och är den minsta av de traditionella japanska spetsarna. Ursprungligen var den en jakthund men är idag främst sällskapshund. Namnet shiba tros stå för något som är litet

De traditionella japanska hundraserna har haft ett huvudområde i landet, vilket återspeglas i rasnamn som till exempel hokkaido, men shiban har funnits över stora delar av landet.

I Naganobergen och omkringliggande områden fanns huvudsakligen tre olika typer som användes till småviltjakt och som fågelhundar: Shinshu-shiban från Shinano, Mino-shiban från Gifu och Sanin-shiban från Tottori och Shimane. Mino shiban är idag väldigt ovanlig och det finns bara hundratals kvar

Mellan 1868 och 1912 blev det populärt att korsa in engelsk setter och pointer. Mellan 1912 och 1926 blev renrasiga shibor alltmer sällsynta. 1928 bildades en japansk kennelklubb för att bevara de inhemska raserna. Då vidtog ett restaureringsarbete som även inbegrep att homogenisera de lokala varianterna och 1936 skrevs en rasstandard.

Samma år fick rasen skydd som ”nationellt monument”. Under andra världskriget decimerades samtliga japanska raser svårt och ett nytt reataurerungsarbete fick inledas efter kriget.